ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ช้อนส้อมพลาสติกชีวภาพทำด้วยพอลิเอทธีลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแอลแลคติกแอซิดผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยอดธง ใบมาก
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;พอลิแลคติกแอซิด;ช้อนพลาสติกชีวภาพ;สารช่วยก่อผลึก
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ช้อนพลาสติกชีวภาพผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชขึ้นรูปด้วยเทคนิค injection molding เหล่านี้เป็นพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแอลแลคติกแอซิดที่ยืดหยุ่นกว่าพอลิแอลแลคติกแอซิด มีการผสมทัลคัมเพื่อเพิ่มการต้านทานความร้อน ช้อนส้อมยาวสามารถใช้กับอาหารเย็น ส่วนช้อนสั้นสามารถใช้ได้ทั้งอาหารเย็นและร้อนโดยไม่บิดเบี้ยว ช้อนเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ทั้งในดินและในน้ำที่เร็วกว่าช้อนพอลิแลคติกแอซิด
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ช้อนส้อมพลาสติกชีวภาพทำด้วยพอลิเอทธีลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแอลแลคติกแอซิดผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง