ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทนพลาสติกชีวภาพ และปุ๋ยอัดเม็ดจากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Development of biofuels bio-plastic and pellet fertilizer production from a co- digestion of vinasse with brewer’s yeast cells
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี นางสาวปุณณดา ทะรังศรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Sureewan Sittijunda, Asst.Prof. Dr. Chakkrit Sreela-or, Dr. Chatchawin Nualsri, Miss Punnada Tarangsree
คำสำคัญ Vinasse;Brewer’s yeast cells;Two-stage fermentation;Hythane;PHB;fertilizer pellet
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2565
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทนพลาสติกชีวภาพ และปุ๋ยอัดเม็ดจากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง