ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวหมากข้าวกล้อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มัณฑนา ร่วมรักษ์
คำสำคัญ ยีสต์;การลวก;การหมัก;ข้าว;ข้าวหมากข้าวกล้อง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ข้าวหมากขนมไทยโบราณ ภูมิปัญญาไทยใช้ข้าวเหนียวขาว มีคุณค่าแต่มีปริมาณแป้งมาก จากกระแสรักสุขภาพนักวิจัยจึงทดลองใช้ข้าวเหนียวกล้องซึ่งมีคุณค่าอาหารสูงกว่าเป็นส่วนผสมหลัก แต่ข้าวเหนียวกล้องสงวนคุณค่าทางอาหารมีเปลือกห่อหุ้ม การแช่ การลวกจึงมีขั้นตอนมากกว่า ส่วนผสมประกอบด้วย ข้าวเหนียวกล้อง 75%หรือ 750 กรัม ข้าวเหนียวขาว 250 กรัม รวมเป็น 1 กิโลกรัม แป้งข้าวหมาก 6 กรัม (1 ก้อนมีน้ำหนัก 12 กรัม) การแช่ข้าวและการนึ่งข้าวแยกชนิด นำมาผสมรวมกันในขั้นตอนการผสม การทำข้าวหมากมีวิธีเดียวกับการทำข้าวหมาก เพิ่มขั้นตอนการแช่และการนึ่งแยกประเภท ผู้สนใจติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวหมากข้าวกล้อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง