ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยชี้ ยาหอมอินทจักร ช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน LDL
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
คำสำคัญ ยาหอมอินทจักร;ลดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน LDL
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย คุณสมบัติยาหอมอินทจักร ที่นอกจากจะทำให้เลือดลมไหลเวียนดี เพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองแล้ว ยังมีงานวิจัยออกมาว่า สามารถลดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน LDL ได้ดีที่สุด ในบรรดายาหอมทั้ง 4 ประเภท ถึงจะมีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้แทนยาลดไขมันทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kEnrUM3bkJs&spfreload=10
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


งานวิจัยชี้ ยาหอมอินทจักร ช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน LDL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง