ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอนิเมชั่น เรื่อง "IQ-EQ เด็กไทย เรื่องดีๆที่พ่อแม่ใส่ใจ"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
คำสำคัญ แอนิเมชั่น;IQ-EQ;เด็กไทย
หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย วิธีที่ให้เด็กไทยมีสติปัญญาที่สมวัยจำเป็นต้องพัฒนาสมองเด็กเพื่อส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยและความเจริญเติบโตของสมองพ่อแม่ ครูหรือผู้ปกครองเด็กจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการคิดการใช้ภาษาและอารมณ์ให้ถูกต้องตามจังหวะและเวลาที่เหมาะสมสถาบันราชานุกูลได้จัดทำชุดสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทยขึ้นมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=4y51uSfuevg
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ทางจิตวิทยา
Creative Commons License


แอนิเมชั่น เรื่อง "IQ-EQ เด็กไทย เรื่องดีๆที่พ่อแม่ใส่ใจ" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง