ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภูตะวัน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการเกษตร นวัตกรรมในโครงการ Bigstart.in.th
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัทภูธนเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด
คำสำคัญ ภูตะวัน;ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย พัฒนานวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีซึ่งอยู่ในกลุ่มของการตรึงไนโตรเจนอย่างอิสระ 3 สายพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WU8_wjKZryI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ภูตะวัน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการเกษตร นวัตกรรมในโครงการ Bigstart.in.th is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง