ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความแข็งแรงและการฟอร์มตัวของอะพาไทต์บนพื้นผิวปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Strength and apatite formation on surface of white Portland cement
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวีระพล ทับทิมดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Weerapol Taptimdee
เจ้าของผลงานร่วม ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
คำสำคัญ White Portland cement;Apatite formation;Compressive strength
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย วัสดุทดแทนกระดูกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการซ่อมแซมหรือทดแทนกระดูก เป้าหมายของการวิจัยวัสดุทดแทนกระดูกคือการพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกลคล้ายกับกระดูกมนุษย์ น่าเสียดายที่ HAp มีความแข็งแรงต่ำและมีความเปราะบาง ดังนั้นจึงจำกัดการใช้เฉพาะการซ่อมแซมกระดูกเท่านั้น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีขาว (WPC) เป็นตัวเลือกที่ดีในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของ HAp ดังนั้นควรศึกษาคุณสมบัติทางกลและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ WPC
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง