ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รายงานตำแหน่งด้วยเสียงพูด.mpg
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา
คำสำคัญ รายงานตำแหน่ง;เสียงพูด
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคนนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในปัจจุบันมีการนำระบบGPSมาประยุกต์ใช้กับระบบแผนที่จอภาพนำทางรถยนต์และระบบติดตามยานพาหนะกันอย่างแพร่หลายซึ่งปัญหาของการใช้งานจอภาพนำทางรถยนต์เรื่องระบบนี้คือเมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ละสายตาจากระบบมองหน้าจอGPSเป็นอัตรายอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และกรณีผู้พิการทางสายตาไม่สามารถดูแผนที่ที่หน้าจอได้ด้วยเหตุนี้นักวิจัยมหาวิทยาลัยสุรนารีจึงได้คิดระบบรายงานตำแหน่งด้วยเสียงพูดขึ้นมาโดยใช้GPSร่วมกับระบบสื่อสารGPRSในการบอกตำแหน่งของกล่องตอบรับเพื่ออ่านค่าพิกัดจากดาวเทียมผ่านเครื่อข่ายการสื่อสารไร้สายและสามารถรายงานพิกัดต่อตำแหน่งปัจจุบันในรูปแบบข้อความเสียงพูดได้ รายงานตำแหน่งด้วยเสียงพูดระบบจะแสดงผลเป็นจอภาพซึ่งการใช้งานจอภาพอาจจะไม่สะดวกในบางกรณีเช่นขณะขับขี่ถ้าเป็นผู้ขับจะละสายตามาดูที่หน้าจอGPSจะไม่ปลอดภัย ในการบอกตำแหน่ง GPS จะรับค่าตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียมเพื่อแสดงถึงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของรถ จากนั้นหน่วยจะประมวลผลจากเครื่องจะทำการประมวลจากเครื่องพิกัดตำแหน่งเพื่อรับจุดอ้างอิงโดยรับสัญญาณ GPS จะติดตั้งสัญญาณเอาไว้ที่บนรถยนต์โดยสามารถรับฟังข้อความเสียงจากวิทยุในรถยนต์ผ่านคลื่นวิทยุ FM
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6Qaptoz12yg
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
Creative Commons License


รายงานตำแหน่งด้วยเสียงพูด.mpg is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง