ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถุงประคบร้อนสมุนไพร พุทธรักษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ปกรณ์ โอภาประกาสิต
เจ้าของผลงานร่วม นายวรชัญญ์ ศรีวิเชียร , นางอรวรรณ ศรีวิเชียร
คำสำคัญ ถุงประคบร้อน;สมุนไพร;พุทธรักษา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ จากสมุนไพรที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น และสามารถควบคุมอัตราการปลดปล่อยสรรพคุณของสมุนไพรได้ โดยการใช้ความร้อน จากการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บสมุนไพรในเม็ดบีดกลวง ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ชนิด Polylactic Acid (PLA) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกชีวภาพสามารถสลายตัวได้ จากการใช้งานภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=MalFT1UbWwo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
Creative Commons License


ถุงประคบร้อนสมุนไพร พุทธรักษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง