ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรสุภา แซ่เอ็ง
เจ้าของผลงานร่วม กัญญาณัฐ เรณู , ณัฐธิดา ฝาชัยภูมิ , วรัญยา หนูบุญ , อังศนา พวงพิทักษ์
คำสำคัญ การจัดการลอจิสติกส์;โซ่อุปทาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ลอจิสติกส์หมายถึงการไหล หรือการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บของสิ่งที่มีตัวตน จากต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ประกอบด้วย 1.การไหลของวัตถุดิบ 2.การไหลของสินค้า 3.การไหลของคน 4.การไหลของข้อมูลสารสนเทศ ต้นทุนลอจิสติกส์ มี 4 อย่างคือ ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาคลังสินค้า ต้นทุนการบริหาร โซ่อุปทาน หรือซัพพลายเชนหมายถึง การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่นย้ายสินค้าหรือบริการ จากต้นน้ำไปยังปลายน้ำ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง