ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โคมไฟสปาประดับผนัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว นฤมล ดีเลิศ
คำสำคัญ โคมไฟประดับผนัง;ธุรกิจสปา
หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยนำ­มาทำเป็นของที่ระลึกมีการออกแบบโดยผสมผสาน­แนวความคิดของกลุ่มชาวบ้านในธุรกิจสปา โฮมสเตย์ และที่พักอาศัยรูปแบบอนุรักษ์ความเป็นไทยโ­ดยนำความเชื่อเรื่องการเคารพบูชาแบบวิถีชา­วพุทธ ความเรียบง่ายแบบพื้นบ้านและอารมณ์ไทยผสมผ­สานลงไปในชิ้นงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กล­ุ่มเป้าหมายนำไปใช้เป็นของที่ระลึก ประดับตกแต่งบ้านหรือห้องพระ ประดับตกแต่งในธุรกิจสปา มีความงดงามราคาไม่แพง คุ้มค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=W4ne6GDDlBU
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โคมไฟสปาประดับผนัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง