สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ
เจ้าของผลงาน :  กานดา แสนมณี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
หน่วยงาน :  
คำอธิบาย :  น.พ ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงยาสมุนไพรไทยให้ฟังว่า มี นโยบายในการเพิ่มมูลค่า การใช้ยาสมุนไพร ไทย ว่ามีนโยบายการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรให้ได้ร้อยละ 25 ภายในเวลา 5 ปีแต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงยาสมุนไพรของประชาชนในสถานบริการสาธาณสุขของรัฐมีมูลค่า 0.8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ของเงินงบประมาณสาธารณสุขของประเทศ.....
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.gotoknow.org/posts/362090
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708