ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กานดา แสนมณี
คำสำคัญ สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย น.พ ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงยาสมุนไพรไทยให้ฟังว่า มี นโยบายในการเพิ่มมูลค่า การใช้ยาสมุนไพร ไทย ว่ามีนโยบายการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรให้ได้ร้อยละ 25 ภายในเวลา 5 ปีแต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงยาสมุนไพรของประชาชนในสถานบริการสาธาณสุขของรัฐมีมูลค่า 0.8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ของเงินงบประมาณสาธารณสุขของประเทศ.....
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.gotoknow.org/posts/362090
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • การแพทย์พื้นฐาน
  • วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร
Creative Commons License


สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง