ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา ลาหนองแก
เจ้าของผลงานร่วม ธัญญารัตน์ เพ็งศรี , ภาวนียา อามรัมย์ , ศิริลักษณ์ แสงงาม , พรรนิภา เพิกนอก , ยุพิน ดิบประโคน
คำสำคัญ ความรู้และทัศนคติ;พืชสมุนไพร
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านกราดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 32
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร โทษของสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพร ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเรือง และความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและทัศนคติที่มีต่อสมุนไพร พืชสมุนไพรเป็นพืชพื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์หลากหลายหาได้ทั่วไปและควรเก็บรักษาไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AL-dBTtHLeI
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพืชสมุนไพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง