ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารอาหารที่จำเป็นของนักกีฬา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู
คำสำคัญ สารอาหาร;นักกีฬา
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สารอาหารที่จำเป็นของนักกีฬา ที่จำเป็นนั้นไม่ใช่โปรตีนเพียงอย่างเดียว โปรตีนไม่ได้ให้พลังงานเท่าไรนักเมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรดกับไขมัน พวกที่ให้สารอาหารก็มี ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน คาร์โบไฮเดรด และน้ำ น้ำจำเป็นมากสำหรับนักกีฬาและเป็นสารอาหารที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนักกีฬา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=4Wh1n1ojHKA
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


สารอาหารที่จำเป็นของนักกีฬา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง