ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดใบเตยหอม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล ทัศนสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, วันทนีย์ เกรียงสินยศ, เชาวนี ชูพีรัชน์, วรางคณา ศรีจำนงค์
คำสำคัญ ใบเตย, โรคอัลไซเมอร์, สารต้านอนุมูลอิสระ, สารต้านโรคอัลไซเมอร์, สารพฤษเคมี
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เตยเป็นพืชเมืองร้อน ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง จากการศึกษาพบว่าเตยมีสารต้านอนุมูลอิสระ และสารต้านอัลไซเมอร์ ที่สูงกว่าพืชบางชนิด เช่น ขิง เป็นต้น งานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงประโยชน์ของเตยที่สามารถพัฒนาเป็นอาหารทางเลือก หรืออาหารส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง