ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สงครามมหาเอเชียบูรพา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว;เชิงประวัติศาสตร์;สงครามมหาเอเชียบูรพา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ยุววิจัยมีความต้องการย้อนรอยอดีตให้คนปัจจุบันได้เรียนรู้ เข้าใจอดีตของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นความขมขื่น ความโหดร้ายจากสงครามมหาเอเชียบูรพา ความเป็นมาของทางรถไฟสายมรณะ ที่ 1 ไม้หมอนเท่ากับ 1 เชลยศึก สิ่งจารึกอดีตในสมัยสงครามอยุธยา ด่านเจดีย์ 3 องค์ ที่เดิมเป็นหิน 3 กองที่ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ไปรบกลับมาได้เห็น จนภายหลังได้มีการสร้างเป็นเจดีย์และเป็นสิ่งที่ผู้คนเคารพสักการะ และยุววิจัยได้ค้นคว้าต่อไปจนไปถึงวัดที่เกิดจากแรงศรัทธา ความร่วมแรงร่วมใจของคนไทย กะเหรี่ยงและมอญที่มีต่อหลวงพ่ออุตตะมะ จนยุววิจัยได้รับความรู้มาสอนน้อง ๆ ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=atAgvfJpfuI
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สงครามมหาเอเชียบูรพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง