ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตู้อบลมร้อนและรมควันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เพชรรัตน์ วงษ์จันฟ้า
คำสำคัญ ตู้อบลมร้อน;การรมควันอาหาร;ตู้อบลมร้อนและรมควันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ;ผลิตภัณฑ์ประมง
หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันการแปรรูปสัตว์น้ำที่มีขั้นตอนการอบลมร้อนและรมควันเช่น ตู้ออกแบบสำหรับใช้ถาดจะไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบแขวนการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารทำให้เกิดสารพิษตกค้างในอาหาร กรมประมงจึงประดิษฐ์ตู้อบลมร้อนใช้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์แบบแขวนและแบบถาดสำหรับอบลมร้อนและรมควัน โครงสร้างสแตนเลส ด้านในเป็นชั้นวางตะแกรงและมีราวขอเกี่ยวเพื่อแขวนผลิตภัณฑ์ ด้านหลังตู้เป็นชุดที่ให้พลังงานความร้อนจากชานอ้อยหรือกาบมะพร้าว การอบลมร้อนจะใช้จากเปลวแก๊สที่มีอยู่ 3 ท่อ การอบรมควันใช้เวลา 5 ชม.ขึ้นไป อุณหภูมิลมร้อน 70-100 องศา อุณหภูมิอบลมควัน 40-60 องศา ผู้สนใจตู้ชุดอบชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โทร. 02-9406130 ต่อ 4210, 4211
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ตู้อบลมร้อนและรมควันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง