แคบหมูอบลมร้อน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  แคบหมูอบลมร้อน
เจ้าของผลงาน :  อรทัย ศรีทะวงษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
หน่วยงาน :  คณะวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
คำอธิบาย :  แคบหมูเป็นอาหารที่คนภาคเหนือรับประทานเป็นประจำ เดิมแคบหมูใช้การทอดด้วยอุณหภูมิสูงทำให้น้ำมันทอดเสื่อมคุณภาพเร็ว หากเก็บรักษาไม่ดีจะมีกลิ่นหืน แคบหมูวางจำหน่ายมีอายุการเก็บรักษาได้เพียง 3 วัน นักวิจัยจึงมีแนวคิดการผลิตแคบหมูด้วยการอบ พบขั้นตอนการผลิตแคบหมูคือ นำแคบหมูเข้าเตาอบความร้อนใช้เวลา 5-10 นาทีจะได้แคบหมู มีปริมาณไขมันลดลง 10-35 เปอร์เซนต์ เป็นประโยชน์ทั้งต่อคนขายและผู้บริโภค ป็อปพ็อทเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมี 5 รส มีรสชาติเหมือนแคบหมูเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=2987
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
แคบหมูอบลมร้อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708