ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปูม้าในบ่อดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กำจัด รื่นเริงดี
คำสำคัญ ปูม้าในบ่อดิน;การเลี้ยงปูม้า;บ่อเลี้ยงปลา
หน่วยงาน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การทดลองเลี้ยงปูม้าใช้บ่อขนาด 4 ตารางเมตร จำนวน 2 บ่อ และบ่อทดลองขนาด 1 ไร่ ระยะแรกเลี้ยงที่บ่อขนาด 4 ตารางเมตรก่อน โดยปล่อยปูม้า 2,500 – 3,000 ตัว เฉลี่ยตารางเมตรละ 5-6 ตัว ให้อาหารวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น โดยใช้ยอให้อาหาร บ่อละ 1 ยอ สำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้าเริ่มจากนำไข่ปูม้าจากธรรมชาติมาเพาะฟักในถังพลาสติก ซึ่งแม่ปูตัวหนึ่งจะมีไข่ 300,000 -1,000,000 ตัว โดยขณะเพาะฟักจะต้องให้อากาศตลอดเวลาประมาณ 2-3 วัน หลังจากไข่ฟักเป็นตัวแล้วนำไปเลี้ยงในบ่ออนุบาล บ่อควรมีพื้นเป็นดินทรายปนโคลนเพราะธรรมชาติของปูนั้นชอบฝังตัวในทรายหรือดินปนทราย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปูม้าในบ่อดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง