ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประเพณีรับบัว : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อำพล นววงศ์เสถียร
คำสำคัญ ประเพณีรับบัว;ประเพณีของชาวบางพลี
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานประเพณีรับบัวจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ ถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี ถึงบริเวณวัดบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยประชาชนจะโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองของหลวงพ่อโต ในขณะเดียวกันชาวบางพลีก็จะโยนบัวให้กับคนต่างบ้านที่พายเรือมาเที่ยวด้วย เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน ถือเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบางพลีและเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรับบัว ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ich.culture.go.th/index.php/th/data-collecting-project/494--m-s
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมและวัฒนธรรม
Creative Commons License


ประเพณีรับบัว : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง