ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนาผักโขม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. สุเทวี ศุขปราการ
คำสำคัญ ผักโขม;การปลูกผักโขม
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันการบริโภคผักเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันเป็นส่วนมาก เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว เป็นต้น ยังมีผักพื้นบ้าน(พืชสมุนไพร)คือผักโขม (Amaranthus spp.) เป็นพืชไม้พุ่มล้มลุกที่ขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามธรรมชาติในเขตอบอุ่นและเขตร้อน พืชในสกุลนี้ประมาณ 60 ชนิด ที่เห็นโดยทั่วไป คือ ผักโขมจีน ผักโขมไทย เป็นต้น ผักโขมเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบด้วย เบต้า-แคโรทีน (Beta-carotene) ซาโป นิน (Sponins) ธาตุเหล็ก วิตามินซี วิตามินเอ ทำให้ผักโขมเป็นผักพื้นบ้านอีกทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภคที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่มีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ปลูกง่ายและเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี สามารถผลิตเพื่อการการค้าและการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับได้ด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พัฒนาผักโขม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง