ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Analgesia and Sedation in Intervention Radiology
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ Analgesia;Sedation;Intervention Radiology;Analgesics;Sedatives
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2559
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Analgesia and Sedation in Intervention Radiology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง