ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม-ลองกานอยด์ (Longanoid)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสำคัญ การออกกำลังกาย;โรคข้อเข่าเสื่อม;ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม;ลองกานอยด์
หน่วยงาน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ติดต่อ www.longanoids.lnwshop.com โทร 0882676108
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย มหัศจรรย์ สารสกัดเมล็ดลำไย สุดยอดงานวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้านเข่าเสื่อม การันตีด้วยสุดยอดรางวัลคุณภาพจากนวัตกรรมดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2552 และ นวัตกรยอดเยี่ยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554 ปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย ไม่มีเสตียรอยด์และผ่านการทดสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ผู้ป่วยหลายท่านที่ได้ทดลองใช้ 4 สัปดาห์ขึ้นไปเห็นผลดีขึ้นชัดเจน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=q0iIMSuhyNg
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง