ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไม่หนาวแล้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาภาภรณ์ ด้วงนิล
คำสำคัญ ไม่หนาว;ผ้าห่อตัวเด็ก;อุณหภ­ูมิกาย
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ไม่หนาวแล้วคือนวัตกรรมผ้าห่อตัวเด็กให้มี­ประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องอุณหภูมิให้แก่ทารก ไม่ให้เกิดความหนาวเย็น เกิดจากผู้รับผิดชอบโครงการได้สำรวจการเกิ­ดอุณหภูมิกายต่ำในทารก พบว่าสาเหตุหนึ่งคือการย้ายทารกออกจากหอผู­้ป่วยนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของภาวะมีอุณหภ­ูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดระหว่างเคลื่อนย้า­ย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=SyFis48L7Ys
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ไม่หนาวแล้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง