ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบคาดการณ์การอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ ระบบคาดการณ์;เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นักวิจัย เนคเทค/สวทช. ร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายของประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกรมส่งเสริมการเกษตรย้อนหลัง 3-5 ปี มาใช้ในการสร้างแบบจําลองพยากรณ์ทิศทางการอพยพของแมลงศัตรูข้าวชนิดนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดในต่อไป เช่น ถ้าพบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่จะทราบได้ทันทีว่าในอนาคตอันใกล้ เพลี้ยจะอพยพไปที่ใดต่อ และการระบาดจะรุนแรงมากเพียงใด ทําให้สามารถแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงถัดไปให้เตรียมรับมือและป้องกันได้ล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=G-n_p0PRo1Y
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
Creative Commons License


ระบบคาดการณ์การอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง