ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์( Solar pump ) เป็นระบบสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นการใช้แผง Solar cell ร่วมกับมอเตอร์สูบน้ำเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6NIPXlUODNM
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง