ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมบัติทางชีวภาพของสารสกัดถั่วในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์บางชนิดที่ควบคุมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปริยานุช ชุติปัญญาภรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ดร.ชลัท ศานติวรางคณา, ดร.เชาวนี ชูพีรัช
คำสำคัญ พืชตระกูลถั่ว, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, สารออกฤทธ์ทางชีวภาพ, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย พืชตระกูลถั่ว เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ มีการวิเคราะห์เฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระในถั่ว ยังขาดการศึกษาเรื่องการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผลของการให้ความร้อนจากการประกอบอาหารและส่วนของพืชตระกูลถั่ว ถั่วที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดำ ถั่วขาว ถั่วแดง และถั่วลิสง ผลการทดลองพบว่า สารสกัดถั่วที่มีเปลือกสีเข้ม เช่น ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ด้วยสารละลายเอทานอล มีค่าต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม และความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์แอลฟา–อะไมเลส และเอนไซม์แอลฟา–กลูโคซิเดรส ส่วนในถั่วที่มีเปลือกสีอ่อน โดยเฉพาะถั่วเหลือง สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส และเอนไซม์เบต้าไซด์ อะไมลอย พรีเคอเซอร์ โปรตีน คลีเวท เอนไซม์ 1
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง