ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายใน จากวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
คำสำคัญ พรมปาล์มทอ;ทะลายปาล์ม;วัสดุแผ่นไม้อัด
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย "ได้ผลิตภัณฑ์ฉากกั้นจากวัสดุแผ่นไม้อัด เส้นใย จํานวน 3 รูปแบบวัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สําหรับงานตกแต่งภายในจากวัสดุเหลือใช้ ของสวนปาล์มน้ำมันได้ผลิตภัณฑ์เก้าอี้และพรมปาล์มทอโดยไม่ใช่ วัสดุประสาน ย้อมสีและ ขึ้นรูปทะลายปาล์มด้วยการทอ"
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายใน จากวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง