ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมกำลัง ของแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใยแก้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสุธน รุ่งเรื่อง
คำสำคัญ แผ่นหลังคาซิงเกิ้ล;ทะลายปาล์ม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย "ได้แนวทางการผลิตแผ่นหลังคาชิงเกิ้ล โดยใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าทดแทน เส้นใยแก้วเส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมกําลัง ของแผ่นหลังคาชิงเกิลทดแทนเส้นใยแก้ว Application of empty fruit bunch fiber reinforced of Shingle roof to replace fiber glass ได้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาความ แข็งแรงของเส้นใยจากวัสดุเหลือใช้ ในกระบวนการสกัดนํ้ามันปาล์ม"
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมกำลัง ของแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใยแก้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง