ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของอิฐดินดิบด้วยพลาสติกย่อยและซีเมนต์ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.อรรถพล มาลัย
คำสำคัญ อิฐดินดิบ;น้ำมันปาล์ม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย "เพิ่มมาตรฐานการก่อสร้างผนังด้วย อิฐดินดิบ ได้วัสดุก่อสร้างตามมาตรฐาน มอก. 102–2517 สามารถนําไปประกอบ ธุรกิจการผลิตอิฐดินดิบผสมในท้องถิ่น ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเศษเหลือใช้ ของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม"
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของอิฐดินดิบด้วยพลาสติกย่อยและซีเมนต์ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง