ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ 
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน
คำสำคัญ น้ำมันปาล์มดิบ;แคโรทีนอยด์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย "ได้พิมพ์เขียวเครื่องต้นแบบสําหรับผลิต แคโรทีนอยด์เข้มข้นจากนํ้ามันปาล์มดิบ และพิมพ์เขียวเครื่องต้นแบบสําหรับ ผลิตวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในระดับโรงงานต้นแบบ ที่มีกําลังการผลิตครั้งละ 100 กิโลกรัม ซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศเป็นหลัก"
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


เครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง