ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน 
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว อันธิกา บุญแดง
คำสำคัญ กรดฟูมาริค;แอคทีฟเคลือบผิว;น้ำหมัก
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย "สามารถแยกกรดฟูมาริคออกจากนํ้าหมัก ทะลายปาล์มได้ มีสมบัติใกล้เคียงกันกับ กรดฟู มาริคทางการค้าสามารถนํากรดฟู มาริคไปประยุกต์ใช้เป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ในแผ่นฟิล์มย่อยสลายได้และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเคลือบผิวอย่าง ง่ายได้"
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง