ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง "การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอร์ต้าคอมโพสิต จากชีวมวลเหลือทิ้งของกากปาล์ม"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห
คำสำคัญ คาร์บอนไฟเบอร์;คาร์บอนมอร์ต้าร์โพสิต;ปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย "พัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์โดยใช้เส้นใยทะลายปาล์มและเปลือกผลปาล์ม มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการสังเคราะห์ด้วยวิธีตกสะสมไอเคมี (CVD), วิธี คาร์บอไนเซชัน (CBN), วิธีไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน (HTC), วิธี คาร์บอไนเซชันร่วมกับอาร์คดิสชาร์จ (CBN-ARC) และวิธีไฮโดรเทอร์มอล คาร์บอไนเซชันร่วมกับอาร์คดิสชาร์จ (HTC-ARC) และศึกษาสมบัติคาร์บอน มอร์ต้าร์คอมโพสิตที่ได้จากคาร์บอนไฟเบอรี่สังเคราะห์ ได้จากกากปาล์ม "
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


"การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอร์ต้าคอมโพสิต จากชีวมวลเหลือทิ้งของกากปาล์ม" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง