ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้มันสำปะหลังมาเป็นอาหารปลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุทัย คันโธ
คำสำคัญ มันสำปะหลัง;อาหารปลา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อาหารเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ หากสัตว์ที่เราเลี้ยงได้รับสารอาหารที่ดี ร่างกายก็จะเจริญเติบโตดี และส่งผลไปถึงทางด้านการผลิต สำหรับโครงการส่งเสริมการผสมอาหารปลาใช้เองในฟาร์ม เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารปลา เนื่องจากมันสำปะหลังมีการวิจัยการใช้เป็นอาหารสัตว์มานานแล้ว ซึ่งพบมันสำปะหลังสามารถใช้ทดแทนข้าวโพดหรือปลายข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารประเภทแป้งที่ใช้กันทั่วไปได้เป็นอย่างดี และมีการส่งเสริมให้ใช้มันสำปะหลังในส่วนของอาหารสัตว์น้ำ ส่งผลดีให้กับผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังราคาดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pXvFFN4gMkk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้มันสำปะหลังมาเป็นอาหารปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง