ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตลิกโนเซลลูโลสิกเอทานอลจากลำต้นมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ กระบวนการผลิต;ลิกโนเซลลูโลสิกเอทานอล;ลำต้นมันสำปะหลัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ลำต้นของมันสำปะหลังที่มีปลูกมากในภาคอีสาน นำมาใช้เป็นประโยชน์โดยการนำส่วนที่เป็นลำต้นมันสำปะหลังไปทำการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเอทานอล ซึ่งสามารถนำไปผสมเข้ากับน้ำมัน ทำให้สามารถลดภาวะโรคร้อนได้ ทำให้ราคาน้ำมันถูกลง ขั้นตอนการผลิตทำได้โดยการนำลำต้นมันสำปะหลังไปเข้าสู่กระบวนการทำให้แห้ง ย่อยด้วยกรด/เอนไซม์ การหมักด้วยยีสต์ และการแยกและกลั่น ก็จะได้ลิกโนเซลลูโลลิกเอทานอลตามที่ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_6l19oB4PSk
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


กระบวนการผลิตลิกโนเซลลูโลสิกเอทานอลจากลำต้นมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง