ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การตลาดสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าเมืองหัตถกรรมโลก แห่งผ้ามัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ MARKETING STRATEGY FOR WORLD CRAFT CITY OF MUDMEE (IKAT) TEXTILES EXHIBITION, KHON KAEN PROVINCE
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณิดา สารีรัตน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ wannida sarirat
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
คำสำคัญ กลยุทธ์กาตลาด, การจัดงานแสดงสินค้า, เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน Khon Kaen University
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น” 1 ใน 28 นครหัตถกรรมที่ได้รับรองจากสภาหัตถกรรมโลก ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายในการพัฒนาและปรุงปรับศักยภาพด้านเศรษฐกิจและด้านหัตกรรมผ้ามัดหมี่ รวมถึง การพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าสู่ระดับนานาชาติ ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงได้นำเสนอแนวทางกลยุทธ์การตลาดสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://worldresearchlibrary.org/proceeding.php?pid=4556
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • อื่นๆ : อุตสาหกรรมไมซ์
Creative Commons License


กลยุทธ์การตลาดสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าเมืองหัตถกรรมโลก แห่งผ้ามัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง