ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Innovative Synthesized Melanin from Soil as Textile Substitute to Create Garments for the Future
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ขจรศักต์ นาคปาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr. Khajornsak Nakpan
เจ้าของผลงานร่วม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสำคัญ นวัตกรรม;ดิน;เมลานิน;เส้นใยชีวภาพ;วัสดุสิ่งทอทดแทน;เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ผลงานนวัตกรรมการใช้เม็ดสีเมลานินเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคตมุ่งเน้นการขยายผลการศึกษาวงจรความสมบูรณ์และการแปรเปลี่ยนคุณสมบัติของดินผ่านกระบวนการทดลองสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติและเมลานินจากแบคทีเรียชั้นดี ให้กลายเป็นเป็นวัสดุสิ่งทอทดแทนหรือเซลลูโลสชีวภาพและเซลล์เม็ดสีเมลานินที่มีคุณค่า เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลลัพธ์คือวัสดุสิ่งทอทดแทนมีความเป็นมิตรกับร่างกายสามารถย่อยสลายและกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/khajornsak.n
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง