ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีตรวจและวินิจฉัยโรคใบขาวของอ้อยด้วยเทคนิคพีซีอาร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
คำสำคัญ วิธีตรวจและวินิจฉัย;โรคใบขาวของอ้อย;เทคนิคพีซีอาร์
หน่วยงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โรคใบขาวในอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาที่มีลักษณะคล้ายแบคทีเรียมีขนาดเล็กที่สุด (80-90 นาโนเมตร) ไม่มีผนังเซลล์ รูปร่างไม่แน่นอน อาศัยอยู่ในกลุ่มเซลล์ท่อลำเลียงอาหารของต้นอ้อย อ้อยที่ถูกเชื้อเข้าทำลายมีใบสีขาว ต้นแคระแกรน ใบแคบเรียวเล็กกว่าปกติ แตกหน่อเร็ว ส่วนที่แตกหน่อใหม่ มีสีขาว อ้อยแตกกอมีลักษณะคล้ายกอตะไคร้ที่มีหน่อสีขาว หากเป็นมากอ้อยจะตายภายใน 2-4 เดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RwuXyOKrqVw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิธีตรวจและวินิจฉัยโรคใบขาวของอ้อยด้วยเทคนิคพีซีอาร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง