ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการเร่งการสุกแก่ของอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลต่อไร่ให้สูงขึ้น
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF SUGARCANE RIPENING ACCELERATED FOR ENHANCING SUGAR YIELD
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง
คำสำคัญ อ้อย ซี.ซี.เอส. สารเร่งการสุกแก่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย วิธีการเร่งการสุกแก่ของอ้อยด้วยการกระตุ้นทางเคมีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นสารเคมี พบว่าอ้อย 3 สายพันธุ์ (ขอนแก่น 3,LK92-11, อู่ทอง 12 ฉีดพ่นสารเร่งการสุกแก่ในอ้อยอายุ 8-9 เดือน โดยสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ขอนแก่น 3 ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 คือสูตรปุ๋ยเคมี 0-0-60 ที่ 150 และ 300 กรัมต่อไร่ และสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ LK92-11 และพันธุ์อู่ทอง 12 ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 คือ สารไกลโฟเซต (48%) อัตรา 30 และ 40 ซีซี.ต่อไร่
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาวิธีการเร่งการสุกแก่ของอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลต่อไร่ให้สูงขึ้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง