ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ของนารินจินต่อความบกพร่องในการเรียนรู้และความจำที่ถูกชักนำจากภาวะเบาหวานชนิด 2 ผ่านทางแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโพรดักในฮิปโปแคมปัสของหนู
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Effect of naringin on type 2 diabetes induced learning and memory impairment through advanced glycation end-product in rat hippocampus
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนนทพัฒน์ เบ็ญจธรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Nontapat Benjathum
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
คำสำคัญ cognitive impairment, type2 diabetes mellitus Naringin.
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถชักนำให้เกิดภาวะบกพร่องในการเรียนรู้และความจำได้โดยเพิ่มการแสดงออกและการทำงานของ AGEs และชักนำให้เกิด ภาวะ เครียดออกซิเดชั่น และ การอักเสบ ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนู การให้สาร Naringin ที่เป็นสารประเภท flavonoid และพบได้มากในส้มโอ สามารถลดการเกิดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และความจำของหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ รวมไปถึงลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น การอักเสบ และการแสดงออกของสารในกลุ่ม AGEs อีกด้วย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ฤทธิ์ของนารินจินต่อความบกพร่องในการเรียนรู้และความจำที่ถูกชักนำจากภาวะเบาหวานชนิด 2 ผ่านทางแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโพรดักในฮิปโปแคมปัสของหนู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง