ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สรวิศ เผ่าทองศุข
คำสำคัญ การเลี้ยงสัตว์น้ำ;การบำบัดน้ำเสีย;บ่อเลี้ยงปลา;ระบบน้ำหมุนเวียน
หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัญหาของผู้เลี้ยงสัตว์น้ำพ่อแม่พันธุ์จำนวนมากต่อพื้นที่คือการต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยมากทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความหนาแน่นสูง สัตว์น้ำที่เลี้ยงนั้นจะขับของเสียออกมาเรื่อยๆ ปริมาณไนโตรเจนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักวิจัยไบโอเทคคิดค้นวิธีหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีของระบบหมุนเวียนน้ำและระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาวใช้แบคทีเรียเป็นหลัก จุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การใช้ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาวโดยใช้ปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ร่วมกับระบบบำบัดตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชั่น (Nitrification) สามารถกำจัดของเสียไนโตรเจนรูปแอมโมเนียไนเตรตและไนเตรตได้อย่างสมบูรณ์ สามารถลดปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้ำจากปกติ 15-20% ต่อวันเหลือเพียง 0.5 เปอร์เซนต์ต่อวัน ในขณะนี้นักวิจัยได้นำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาระบบต้นแบบขนาดเล็กเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการจะประหยัดค่าขนส่งน้ำทะเลและที่สำคัญระบบนี้มีต้นทุนที่ไม่สูงอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.biotec.or.th/th/index.php/announced-thai/news-organization/news-2556/328-2013-11-23-13-00-25
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง