ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเจตคติเชิงบวกของคนในสังคมต่อคนพิการ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ PARTICIPATORY COMMUNICATION THROUGH SOCIAL MEDIA FOR CREATING POSITIVE ATTITUDES OF SOCIETY TOWARD PERSONS WITH DISABILITIES
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวรติรส จันทร์สมดี
คำสำคัญ การสื่อสารแบบส่วนร่วม;เจตคติเชิงบวก
หน่วยงาน วิทยาลัยราชสุดา
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเจตคติเชิงบวกของคนในสังคมต่อคนพิการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง