ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เบ้าหล่อสำหรับซีเมนต์ใส่ในข้อสะโพกเพื่อการรักษาการติดเชื้อในข้อสะโพกเทียม (Hip Cement Spacer Mold for cement spacer in 2 Stage Exchange Infected Hip Arthroplasty)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพ.ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นพ.กิตติพล นราตรีกุล
คำสำคัญ เบ้าหล่อ;ข้อสะโพกเทียม;การติดเชื้อ
หน่วยงาน ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 029269775 โทรสาร 029269793 มือถือ 0846392078 E-mail: pinpiya2003@yahoo.com
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เบ้าหล่อสำหรับการทำซีเมนต์ผสมยาฆ่าเชื้อเพื่อใส่ในโพรงกระดูกสะโพก จัดทำขึ้นเพื่อทำการรักษาภาวะการติดเชื้อของข้อสะโพกเทียม โดยในระยะแรกที่ทำการนำข้อเทียมที่ติดเชื้อออก และใส่ซีเมนต์ผสมยาฆ่าเชื้อเข้าไป มีประโยชน์ในการช่วยปลดปล่อยยาฆ่าเชื้อจากซีเมนต์เข้าสู่เนื้อเยื่อโดยรอบเพื่อรักษาภาวะติดเชื้อก่อนที่จะใส่ข้อเทียมซ้ำ โดยนอกจากซีเมนต์ที่หล่อขึ้นจะช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถขยับข้อสะโพกได้เหมือนมีข้อสะโพกเทียมอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยทำให้เนื้อเยื่อโดยรอบคงสภาพ ไม่หดตัวทำการเปลี่ยนข้อเทียมซ้ำทำได้ง่าย มีข้อดีกว่าแบบหล่อตามท้องตลาดคือ สามารถนำมาทำซ้ำได้หลายครั้ง เลือกยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับเชื้อโรคได้เอง และปรับเปลี่ยนขนาดได้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระผู้ป่วยมากที่สุด
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง