ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ การให้ยาระงับความรู้สึก;หลอดเลือดดำ;ประสิทธิภาพ;ความปลอดภัย
หน่วยงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง