ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำชลประทานศรีสะเกษ2012
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;ชลประทานศรีสะเกษ
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เดือนกันยายนฝนตกจากอิทธิพลพายุไห่ถางในจังหวัดศรีสะเกษวัดได้เฉลี่ยรวม 306 มม. เดือนตุลาคมฝนตกจากอิทธิพลพายุนาลแก วัดได้เฉลี่ยรวม 219 มม. จากปริมาณน้ำฝนที่ตกในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2554 ส่งผลให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 แห่ง เต็มความจุ เมื่อมีน้ำจึงเกิดอาชีพและการมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2o6l_WcBSy0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการน้ำชลประทานศรีสะเกษ2012 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง