ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของข้าวหักไรซ์เบอรรี่และกากถั่วเหลืองต่อการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ของ Bacillus tequilensis P21
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Effect of riceberry broken rice and soybean meal on the Exopolysaccharide by Bacillus tequilensis PS21
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวทิพย์ภิยะ การีรัตน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Thipphiya Karirat
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
คำสำคัญ เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, Bacillus tequilensis, กิจกรรมการ ต้านอนุมูลอิสระ, การประยุกต์ใช้
หน่วยงาน ภาควิขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ผลของข้าวหักไรซ์เบอรี่และกากถั่วเหลืองต่อการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ของ Bacillus tequilensis PS21 พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ได้แก่ แหล่งคาร์บอนใช้ผงข้าวหักไรซ์เบอรี่ 5 เปอร์เซ็นต์ แหล่งไนโตรเจใช้ผงกากถั่วเหลือง 3 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิที่ใช้เท่ากับ 39 องศาเซลเซียส และค่าพีเอชเท่ากับ 6.66 สามารถผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์มากที่สุดเท่ากับ 39.82 ± 0.03 กรัมต่อลิตร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thai-explore.net/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • แบคทีเรียวิทยา
Creative Commons License


ผลของข้าวหักไรซ์เบอรรี่และกากถั่วเหลืองต่อการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ของ Bacillus tequilensis P21 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง