ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะ และทะเลไทย คือ แหล่งรวบรวมความมหัศจรรย์ที่ค้นพบตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลของไทย โดยอาคารเทิดพระเกียรติมหาราช จัดแสดงเกี่ยวกับเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ที่ทรงพยายามปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ไม่สูญหายไป ณ อาคารปวงปราชญ์ร่วมรวมใจ รวบรวมเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมพืชในป่า พืชสมุนไพร รวมถึงพืชที่พบจากเกาะต่าง ๆ และพืชที่มีเฉพาะในประเทศไทย และระบบนิเวศของป่า อาคารใฝ่เรียนรู้ผู้ฉลาด จะแสดงเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศเกาะและชายฝั่ง ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชและสัตว์ที่ค้นพบจากการสำรวจของเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อาคารพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย แสดงให้รู้ว่าทหารเรือไทยไม่ได้มีหน้าที่เพียงป้องกันประเทศ แต่ยังเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=rN92olcECLM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง