ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : จากดินแดนนักรบ สู่พื้นที่อนุรักษ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ นักรบ;นักทำลายใต้น้ำจู่โจม;นักอนุรักษ์
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนแห่งกองทัพเรือไทย มีเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงเป็นเสมือนสนามรบจำลองของหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม พื้นที่ฝึกซ้อมนักรบแห่งราชนาวีไทยกลับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล ในปี 2541 ทางกองทัพเรือซึ่งมีความพร้อมทั้งหน่วยงานและพื้นที่ จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IhH5VpxEjBQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : จากดินแดนนักรบ สู่พื้นที่อนุรักษ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง