ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Anesthesia Innovations for Endoscopy of Gastrointestinal Tract
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Anesthesia;Innovations;Gastrointestinal endoscopy;Safety
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Gastrointestinal endoscopy (GIE) is a procedure for diagnosis and treatment of gastrointestinal tract abnormalities. This procedure requires some forms of anesthesia. The goal of procedural anesthesia is safe, effective control of pain and anxiety, as well as an appropriate degree of memory loss or reduced awareness. Generally, the majority of GIE procedures are performed by using topical anesthesia and intravenous sedation. General anesthesia is carried out in long and invasive procedures such as endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoscopic ultrasound, and small bowel enteroscopy, as well in patients with history of failed sedation or drug and substance abuse, uncooperative or pediatric patients, and patients with cardiorespiratory system instabilities. The appropriate anesthetic agents for GIE procedures could be short acting, rapid onset with little adverse effects and also improved safety profiles. To date, the new anesthetic drugs and monitoring equipments for safety and efficacy are available. The present review focuses on pre-anesthetic assessment, anesthetic drugs used, monitoring practices, and post-anesthesia care for anesthesia innovations in GIE procedures.
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.intechopen.com/books/endoscopy-innovative-uses-and-emerging-technologies/anesthesia-innovations-for-endoscopy-of-gastrointestinal-tract
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Anesthesia Innovations for Endoscopy of Gastrointestinal Tract is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง