ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Development and coordinate of scholarship for community and inequality reduction in the area
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวิทเอก สว่างจิตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Witaeak Sawangjit
คำสำคัญ งานวิชาการเพื่อท้องถิ่น;เครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่;ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
Creative Commons License


โครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง